Imkervereniging Zuidlaren     -     Sinds 1893  
 
   
 
Markt van Melk en Honing  -  6 augustus 2016  -  Grote Brink - Zuidlaren

Aanmelden als standhouderWij nodigen U graag uit om met een kraam of stand aan onze Markt van Melk en Honing deel te nemen.

Publiciteit
We zorgen altijd voor veel publiciteit vooraf middels o.a. berichten in kranten, affiches, foldermateriaal, het imkertijdschrift "Bijen", en een live verslag door Radio/TV Drenthe en Radio Loep vanaf de markt (klik voor onze verzamelde krantenknipsels).

Klik hier voor onze actuele promotiematerialen: de flyer en de poster over de Markt van Melk en Honing.

De aanmelding
U kunt u aanmelden als standhouder voor de markt via het invullen en verzenden van ons digitale aanmeldformulier op deze website. Dit formulier bestaat uit 3 schermfases:

1) In het eerste scherm (1 van 3) maakt U naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, emailadres, website, type stand of organisatie en de benodigde ruimte kenbaar aan de marktmeesters.
2) Het tweede scherm (2 van 3) is een controlescherm of u de gevraagde gegevens juist heeft ingevuld.
3) Het derde scherm (3 van 3) verschijnt pas als de gegevens definitief zijn verzonden. Hiermee is de digitale aanmelding afgerond en uw aanmelding een feit. Zie hieronder voor de volgende fase: de reservering.
Desgewenst kunt u natuurlijk telefonisch of per email informatie vragen.

De reservering
De markt heeft wegens de afgelopen succesvolle jaren zijn maximale omvang bereikt. Omdat we niet verder willen groeien, zullen de marktmeesters ook dit jaar kritisch kijken naar het aantal standhouders.
Indien u in aanmerking komt voor een standplaats ontvangt u van ons een bevestiging van deelname aan de markt.
De definitieve reservering is pas geldig als - na onze bevestiging - het staangeld vooraf over is gemaakt op rekening IBAN nr NL20RABO0145.2277.07 bij de Rabobank ten name van Imkervereniging Zuidlaren o.v.v. "markt".
Definitieve reservering vindt dus plaats indien u onze bevestiging van deelname ontvangen hebt en het staangeld door onze penningmeester ontvangen is.

Honingverkoop
NB. Voor honingverkoop op de markt gelden onze eigen voorwaarden, waarbij een afdracht per verkochte pot honing verplicht is, nl. € 0,50 per pot van 450-500 gram, bij minimumprijs van € 5,= per pot (vanaf 2012, wijzigingen voor dit jaar voorbehouden). Er mag uitsluitend en alleen Nederlandse honing worden aangeboden.

Uw homepagelink
Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid om de homepage van de marktdeelnemer aan onze homepage te linken. Als uw websiteadres al bij ons bekend is, wordt dit automatisch verzorgd.
Aanmelding voor deze service of informatie over deze homepagelink kunt u per email aanvragen.

Uw homepagelink
Facebook en Twitter
Sinds 2014 hebben we i.v.m. het 30 jarig bestaan van de Markt van Melk en Honing een Facebook- en Twitter-pagina geopend. We vragen u in verband met maximale promotie van de Markt deze pagina's aan die van u te koppelen.

Heeft U nog vragen, bel dan 050-4095792 of email.

Ton Kolkman en Sjoerd Sipma, Marktmeesters 
 
Volg de Markt op: &