Ga naar de homepagina van Markt van Melk en Honing
Je bent hier: home - aanmelding_standhouder
Deelnemende standhouders   (klik voor vergroting)
Informatie voor deelname van standhouders op 5 augustus 2023

Deelnemende standhouders
Wij nodigen U graag uit om met een kraam of stand aan onze Markt van Melk en Honing deel te nemen. We organiseren de markt altijd op de eerste zaterdag van augustus.

Geïnteresseerde standhouders voor de markt op zaterdag 5 augustus 2023 kunnen zich aanmelden via ons digitale aanmeldformulier op deze website.
NB1. Bekende standhouders ontvangen begin 2023 automatisch een uitnodiging. Dan start voor de marktcommissie ook de voorbereiding op deze markt en kunnen aanmelders bericht van ons verwachten.
NB2. Aanmelden voor een standplaats betekent niet gelijk ook plaatsing op de markt. Aangezien wij elk jaar 10% van standhouders willen vernieuwen om de markt interessant te houden en we elk jaar meerdere aanmeldingen dan standplaatsen hebben, zijn we genoodzaakt te selecteren.


Publiciteit

We zorgen altijd voor veel publiciteit vooraf middels o.a. berichten in kranten, eigen promotiematerialen (marktflyer en marktposter), het imkertijdschrift "Bijen", en een live verslag door Radio/TV Drenthe en Radio Loep vanaf de markt (klik voor onze verzamelde krantenknipsels).


De aanmelding

Aanmelden als standhouder voor de Markt van Melk en Honing doet u via het invullen en verzenden van ons digitale aanmeldformulier op deze website. Dit formulier bestaat uit 3 schermfases:

1) Het eerste scherm (1 van 3) is het invoerscherm. Hier maakt U naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, emailadres, website, type stand of organisatie en de benodigde ruimte kenbaar aan de marktmeesters.
In verband met het actualiseren van ons adresbestand met in achtneming van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vragen we u om alle benodigde gegevens in te vullen.
2) Het tweede scherm (2 van 3) is een controlescherm of u de gevraagde gegevens juist heeft ingevuld.
3) Het derde scherm (3 van 3) verschijnt pas als de gegevens definitief zijn verzonden. Hiermee is de digitale aanmelding afgerond en uw aanmelding een feit. Zie hieronder voor de volgende fase: de reservering.
Desgewenst kunt u natuurlijk informatie vragen. Zie onze Contact-gegevens.


De reservering

De markt heeft wegens de afgelopen succesvolle jaren zijn maximale omvang bereikt. Omdat we niet verder willen groeien, zullen de marktmeesters ook dit jaar kritisch kijken naar het aantal standhouders.
Ook willen we elk jaar vernieuwen om de markt aantrekkelijk te houden.
Indien u in aanmerking komt voor een standplaats ontvangt u van ons een bevestiging van deelname aan de markt.
NB! De definitieve reservering voor deelname aan de markt is daarna pas geldig als het staangeld is overgemaakt op het rekeningnrummer van de Imkervereniging Zuidlaren (benodigde gegevens staan in onze bevestiging).


Honingverkoop

NB. Voor honingverkoop op de markt gelden onze eigen voorwaarden, waarbij een afdracht per verkochte pot honing verplicht is, nl. € 0,50 per pot van 450-500 gram, bij minimumprijs van € 6,= per pot (vanaf 2018, wijzigingen voor dit jaar voorbehouden). Aan het eind van de markt zal de penningmeester of één van de marktmeesters deze afdracht innen. Er mag uitsluitend en alleen Nederlandse honing worden aangeboden.
Genoemde regels zijn vastgesteld door het bestuur van de imkervereniging ZuidlarenUw homepagelink

Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid om de homepage van de marktdeelnemer aan onze homepage te linken. Als uw websiteadres al bij ons bekend is, wordt dit automatisch verzorgd.
Aanmelden voor deze service of informatie vragen over deze homepagelink kunt u doorgeven via het Contact-formulier.
We vragen u i.v.m. maximale promotie van de Markt onze webpagina aan die van u te linken.


Facebook, Twitter en Instagram

Sinds 2014 hebben we i.v.m. het 30 jarig bestaan van de Markt van Melk en Honing een Facebook- en Twitter-pagina geopend. Vanaf 2022 is een Instagram-pagina in voorbereiding.
We vragen u i.v.m. maximale promotie van de Markt ons te liken en volgen.


Heeft U nog vragen, neem dan Contact op.

Ton Kolkman en Sjoerd Sipma, Marktmeesters


Tot ziens op de Grote Brink in Zuidlaren voor de 37e Markt van Melk en Honing op zaterdag 5 augustus 2023!