Ga naar de homepagina van Markt van Melk en Honing
Je bent hier: home - disclaimer
Disclaimer van Markt van Melk en Honing / imkervereniging Zuidlaren


Door gebruik te maken van deze website, nieuwsbrieven of activiteiten van Markt van Melk en Honing / imkervereniging Zuidlaren stemt u in met onderstaande voorwaarden.

Deze webpagina Markt van Melk en Honing / imkervereniging Zuidlaren is eigendom van de Markt van Melk en Honing van de organiserende imkervereniging Zuidlaren en is met de grootste zorg samengesteld. De content van de website kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.

Markt van Melk en Honing / imkervereniging Zuidlaren is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Markt van Melk en Honing / imkervereniging Zuidlaren geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

Markt van Melk en Honing / imkervereniging Zuidlaren kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Alle content zoals teksten, afbeeldingen, video's en foto's is onder volledige copyright en eigendom van Markt van Melk en Honing / imkervereniging Zuidlaren. Gebruik van deze content is slechts met schriftelijk toestemming van Markt van Melk en Honing / imkervereniging Zuidlaren mogelijk. Een verzoek daartoe kunt u doen naar onderstaande e-mailadres of telefoonnummer.

Alle door u in het digitale aanmeldformulier of het contactformulier ingevulde gegevens worden - met uw toestemming - conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) door ons verwerkt en maximaal 1 jaar opgeslagen. Uw gegevens worden uitsluitend door de marktcommissie voor het organiseren van de Markt van Melk en Honing gebruikt en zullen nooit op een andere wijze worden gebruikt. Mocht u deze gegevens willen inzien of verwijderen, kunt u daartoe een verzoek doen via het Contact-formulier.


Contactgegevens Markt van Melk en Honing:

Heb je vragen, heeft ons werk je geraakt of geïnspireerd en/of wil je Markt van Melk en Honing steunen? Neem dan contact op via onderstaande gegevens:

+31 50 409 57 92
marktvanmelkenhoning at bijpraot punt nl
www.bijpraot.nl/markt.php
Facebook
Twitter
RABO-banknr: NL 20 RABO 0145 2277.07

Fotoverantwoording en © (met dank):

Dhr. P. Rekker, Mw. A. Hoiting, fam. Kolkman/Aalders en fam. Sipma


Klik voor de website van de imkervereniging Zuidlaren

Tot ziens op de Grote Brink in Zuidlaren voor de 35e Markt van Melk en Honing op zaterdag 3 augustus 2019!